Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuredeterminació de necessitats de l’esmena calcària (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

determinació de necessitats de l’esmena calcària c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Protocol per calcular la quantitat d’esmena calcària (material mineral bàsic) necessària (dosi) per mitigar les restriccions al rendiment dels cultius en sòls àcids, a causa de: 1) la toxicitat de l’alumini (intercanviable i dissolt), ja que té un efecte inhibidor de l’absorció i translocació de fòsfor; 2) carència de calci i magnesi intercanviables; 3) un valor de pH que es troba fora de l’interval òptim per al cultiu-objectiu.
Com que les fonts d’acidesa del sòl són molt diverses, s’han establert múltiples protocols per determinar la quantitat d’esmena a aplicar a la capa arable (els primers 20-30 cm), cada un establert al laboratori i calibrat amb assajos de camp en sòls d’un àmbit geogràfic determinat.
Els principals enfocaments per establir les necessitats són: 1) mètodes directes o d’incubació, basats en l’establiment de la corba de neutralització amb una base forta; 2) mètodes indirectes, basats en l’estudi de l’estat del complex de canvi i l’establiment d’equacions empíriques; i 3) mètodes ràpids, basats en la resposta a una o dues dissolucions tamponades.
Sin. compl.: determinació de la dosi d’una esmena calcària c. nom. f.
V.: esmena calcària c. nom. f., diagnòstic d’una esmena calcària c. nom. m., mètodes basats en l’estat del complex de canvi d’una esmena calcària c. nom. m. pl., mètodes de valoració amb carbonat de calci d’una esmena calcària c. nom. m. pl., mètodes de valoració amb una dissolució tamponada d’una esmena calcària c. nom. m. pl., sobreencalcinat m.
en agricultural lime requirement
es determinación de necesidades de la enmienda caliza
fr détermination des besoins en chaux, détermination des besoins en amendement calcaire
gl determinación das necesidades emenda calcaria
pt determinação das necessitades de corretivo calcário