Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurediscontinuïtat litològica (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

discontinuïtat litològica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Zona del perfil d’un sòl on té lloc un canvi en el tipus de litologia, mineralogia, de sediment o d’edat dels materials dins d’un sòl, de manera que dos tipus de materials originals es troben superposats. En ST (2014) s’indiquen com a principals criteris per identificar discontinuïtats litològiques entre dues capes superposades, no atribuïbles a l’edafogènesi, els següents: 1) contactes texturals abruptes; 2) contrastos en la mida de les sorres heretats de l’energia de transport en el moment de la deposició; 3) diferències de litologia entre els fragments de roca i la litologia de la capa subjacent; 4) línia de pedres que separi les dues capes; 5) distribució inversa de fragments de roca, que augmenten en profunditat; 6) capa amb fragments de roca desproveïts de còrtex de meteorització sobre una capa amb roques amb còrtex de meteorització; 7) formes dels fragments de roca, angulosos en una capa i arrodonits a l’altra; 8) canvis abruptes de color entre les dues capes; 9) trets micromorfològics, diferències de grandària i forma en els minerals resistents de les dues capes. Amb vista a la classificació, cal consultar la clau de ST. La capa o horitzó subjacent es descriu afegint el número 2 davant de la lletra que designa l’horitzó; i així successivament, si hi hagués més d’una discontinuïtat. Per exemple, un dipòsit de poc gruix de material amb grava abundant al damunt (terrassa fluvial quaternària) sobre una lutita, podria haver donat lloc a un sòl de perfil Ah Bw C 2C. A WRB (2016) s’ha substituït aquesta expressió per discontinuïtat lítica.
V. t.: discontinuĂŻtat lĂ­tica c. nom. f., lĂ­nia de pedres c. nom. f., terrassa fluvial c. nom. f.
en lithologic discontinuity
es discontinuidad litolĂłgica
fr discontinuité lithologique