Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuredistribució relacionada g/f (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

distribució relacionada g/f c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Distribució d’unitats de fàbrica individuals amb relació a unitats de fàbrica menors i els porus associats. Aquest patró o model de distribució entre material fi i gros del sòl és un tret molt característic. G. Stoops i A. Jonguerius han proposat que no es fixi un límit estàndard entre el material fi i el material gros, sinó que es fixi per cada làmina prima, en funció de la resolució del microscopi, les característiques del material i els objectius de l’estudi. S’indica afegint un subíndex, p. e., g/f10<>sebkham, indica que el límit s’ha establert en 10 μm. També es pot indicar el volum ocupat pel material gros i fi: g/f2μm ràtio 2:3, indica un límit a 2 μm i que per cada dos volums de material més gran de 2 μm hi ha tres volums de material més fi. Amb aquest enfocament el sistema no es restringeix a la fàbrica d’una massa basal, sinó que es pot aplicar a la descripció de fàbriques d’ordre superior (p. e., acoblament d’edafotrets o d’agregats). Es distingeixen els tipus següents de distribució g/f: mònica; guefúrica; quitònica; enàulica; i porfírica. Equival al terme fàbrica elemental (en desús) proposat per W. Kubiëna.
V. t.: distribució enàulica c. nom. f., distribució guefúrica c. nom. f., distribució mònica c. nom. f., distribució porfírica c. nom. f., distribució quitònica c. nom. f., massa basal c. nom. f., micromassa f.
en c/f related distribution
es distribución relacionada g/f
fr distribution relative c/f