Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureecologia política (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ecologia política c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Corrent de pensament desenvolupat a partir de 1970 que s’interessa per la relació de la humanitat amb la natura. Ha donat lloc a diversos moviments dins de l’ecologisme a l’inici del segle xxi.
El seu objectiu és establir les bases d’una política ecològica del medi ambient, del treball i de les relacions internacionals. Per això es proposa comprendre els aspectes següents: 1) els orígens de les polítiques mediambientals, destacant la importància de les accions nacionals i internacionals en els temes mediambientals; 2) les condicions d’accés als recursos i al contingut de les polítiques, i 3) les ramificacions, que es refereixen a l’efecte de les polítiques en els canvis mediambientals (impactes ambientals, socioeconòmics i polítics). Tot això per anar més enllà dels atributs d’un sistema biofísic o natural i, a partir de conèixer les relacions causa-efecte, poder preparar instruments i estratègies per a la presa de decisions en polítiques mediambientals, que siguin el resultat de la interacció dels grups d’interès en el marc d’un desenvolupament sostenible. L’ecologia política suposa un enfocament crític a una certa manera de vida emmarcada en el liberalisme i el seu qüestionament.
Per exemple, en política forestal, per intentar disminuir els conflictes, s’han de conciliar amb la visió àmplia de l’ecologia política interessos contraposats (els individuals enfront dels col·lectius), representats pels ens següents: 1) els propietaris forestals (que tenen interessos comercials), 2) l’agència estatal de l’aigua (com en el cas d’un bosc en una zona de captació i recàrrega d’aqüífers), 3) l’agència estatal del medi ambient (que té interès en la protecció de la biodiversitat), 4) els grups ecologistes, 5) les poblacions que habiten o es beneficien de la recol·lecció de productes del bosc, i 6) les creences religioses o mítiques de la població local respecte del bosc (p. ex., els boscos sagrats d’Àfrica).
V. t.: bosc sagrat c. nom. m., desenvolupament sostenible c. nom. m., ecologia profunda c. nom. f., sostenibilitat f., model de gestió holística c. nom. m.
en political ecology
es ecología política
fr écologie politique
gl ecoloxía política