Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureejido (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ejido m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En els seus orígens, terra concedida a una comunitat rural pel govern mexicà com a resultat de la distribució de terres de latifundis impulsada per la Reforma agrària empresa el 1910 després de la Revolució mexicana.
La finalitat era afavorir la propietat social de la terra mitjançant la formació d’ejidos, la qual cosa va constituir una gran conquesta social. Cada ejido pertanyia a una comunitat concreta, si bé era explotat majoritàriament de forma individual, en usdefruit. La parcel·la ejidal (de 5 a 10 ha) estava jurídicament protegida: no es podia vendre, ni llogar, ni hipotecar, encara que sí que podia heretar-se.
En els ejidos inicials es practicava una agricultura extensiva de subsistència, amb una rotació de terres i cultius basada en la fertilitat natural del sòl, fins al seu esgotament, moment en el qual es deixava en guaret perquè recuperés la fertilitat durant de dos a set anys, segons les necessitats d’aliments dels ejidataris (agricultura itinerant). En alguns casos, la intensitat d’utilització, la mala qualitat dels sòls, els pocs coneixements tècnics i els processos erosius van fer que el sòls s’anessin degradant, que la superfície ocupada per afloraments rocosos anés en augment i, finalment, que la zona fos abandonada.
En l’època del president Lázaro Cárdenas (1934-1940) es va reimpulsar el repartiment de terres i la restitució ejidal va ser l’objectiu preferent de la reforma en aquest període. Es van constituir els ejidos col·lectivitzats, com un intent d’integració dels ejidos a l’economia nacional, com a productors d’articles comercialitzables, com a consumidors i com a ciutadans, alhora que es neutralitzava el potencial revolucionari dels camperols pobres.
Aquests nous ejidos, molt intervinguts per l’Administració, juntament amb les terres econòmicament viables pertanyents a propietaris privats van ser la base del desenvolupament posterior del sector agrari a Mèxic en aquells anys. No obstant això, governs posteriors van afavorir l’expansió de l’agricultura comercial privada i el repartiment de terres es va convertir en un instrument de manipulació política i de control dels camperols, i va perdre la seva significació social i econòmica inicial.
El sistema d’ejidos va entrar definitivament en crisi amb la reforma de l’article 27 de la Constitució Mexicana l’any 1992, que va alliberar la propietat social de la terra del seu caràcter inembargable i intransferible, cosa que va afavorir la formació de grans explotacions agrícoles amb un model agroindustrial per a l’exportació en un marc neoliberal.
V.: agricultura intinerant c. nom. f., camperols sense terra c. nom. m. pl., guaret m.
en ejido
es ejido
fr ejido
gl exido
pt terra pública destinada à exploração agrícola