Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureenfocament de sistemes del territori (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

enfocament de sistemes del territori c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Metodologia d’anàlisi de sistemes que té en compte els serveis que forneix el sistema al medi ambient, incloent-hi els éssers humans. Es pot abordar des de diversos enfocaments: 1) enfocament comprensiu, en el qual s’analitzen tots els components i totes les interrelacions entre ells, per arribar a entendre l’ecosistema, controlar-lo i gestionar-lo, la qual cosa requereix un consum gran de temps, de manera que l’estudi pot quedar obsolet abans que en finalitzi la realització, i 2) enfocament integrat, que se centra en l’anàlisi d’aquells components que es considerin rellevants, adequadament seleccionats. En aquest cas no es podran arribar a comprendre totes les variacions del sistema (arribar a un 75-80 % pot resultar suficient en molts casos). Atès que en moltes ocasions unes poques variables controlen un sistema, conèixer-les pot resultar suficient, degut que no es podran modificar gaires variables, de manera que obtenir més informació no resulta més rellevant. Amb aquest darrer enfocament, la visió del sistema pot ser obtinguda en un temps raonable.
V. t.: cartografia integrada c. nom. f., agroecosistema2 m., anàlisi d’agroecosistemes c. nom. f., desenvolupament sostenible c. nom. m., ecologia política c. nom. f., ecologia profunda c. nom. f., economia del medi ambient c. nom. f., serveis del sòl c. nom. m. pl., terra f. pl., límits del creixement c. nom. m. pl.
en land systems approach
es enfoque de los sistemas del territorio, enfoque ecosistémico
fr approche des systèmes du territoire
gl enfoque dos sistemas do territorio, enfoque ecosistémico