Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureequació general de l’edafogènesi (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

equació general de l’edafogènesi c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Model conceptual establert per Hans Jenny el 1941 per estudiar, explicar o predir la formació i distribució dels sòls en una coberta edàfica, a partir dels valors dels factors de formació del sòl. És un model factorial-funcional que: 1) identifica com a components principals de l’edafogènesi 5 factors de formació: factor material originari o roca mare (RM), factor clima (Cl), factor organismes vius (OV), factor posició en el relleu o topografia (PR) i factor temps (T), en el cas que siguin variables independents; i 2) proposa relacionar quantitativament els valors dels factors de formació amb propietats del sòl, la qual cosa pot resultar difícil d’establir amb caràcter general.
La funció que expressa la relació entre el sòl (S) i els valors dels factors de formació s’anomena equació general o fonamental de l’edafogènesi, que s’escriu com: S = f(RM, Cl, OV, PR, T). La condició que els factors siguin variables independents no se sol complir, de manera que l’equació general no pot ser resolta. No obstant això, el model és útil per plantejar funcions univariants , on variï un únic factor i els altres, o no varien o, si ho fan, la seva variació no influeix en la propietat del sòl estudiada. En alguns casos s’ha pogut arribar a solucions quantitatives, atès que es poden tractar informàticament un gran nombre de dades i desenvolupar models de simulació. Es tracta d’un model de caixa negra, ja que només proporciona informació sobre com varia el sistema sòl amb els factors externs, i no informa sobre els mecanismes interns (processos edafogènics) que hi tenen lloc.
Sin. compl.: equació fonamental de Jenny c. nom. f.
V. t.: bioseqüència f., climoseqüència f., cronoseqüència f., durada del desenvolupament del perfil d’un sòl c. nom. f., factor clima c. nom. m., factor roca mare c. nom. m., factor temps c. nom. m., factor organismes vius c. nom. m., factor topografia c. nom. m., factors de formació del sòl c. nom. m. pl., litoseqüència f., toposeqüència f.
en Jenny soil formation model
es ecuación general de la edafogénesis
fr équation générale de la pédogenèse
gl ecuación xeral da edafoxénese