Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureesmena calcĂ ria2 (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 gestiĂł i Ăşs sostenible del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

esmena calcĂ ria2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
D’acord amb el Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament europeu, producte fertilitzant UE la funció del qual consisteix a corregir l’acidesa del sòl.
Segons el Reglament (UE) 2019/1009 es tracta de materials que tenen les característiques següents: 1) contenen òxids, hidròxids, carbonats o silicats de calci i/o de magnesi; 2) no han de contenir elements tòxics en concentracions que superin els valors límit indicats en el Reglament; 3) el valor neutralitzant mínim ha de ser 15 (equivalent de CaO); 4) la reactivitat mínima ha de ser del 10 % (assaig de l’àcid clorhídric) o del 50 % al cap de sis mesos (assaig d’incubació); 5) pel que fa a la granulometria mínima, ha de passar per un tamís de 1 mm de malla com a mínim un 70 %, excepte en el cas de la calç viva, l’esmena granulada i la creta.
En ésser el carbonat de calci (CaCO3) l’esmena més comunament utilitzada, correntment es fa servir el terme esmena calcària per fer referència a qualsevol material que corregeix l’acidesa. Succeeix el mateix amb el terme anglès lime (òxid de calci, CaO), que es refereix al material generalment obtingut a partir de dipòsits de roca calcària sotmesos a altes temperatures. A la pràctica, s’utilitzen diversos materials com a esmena per corregir l’acidesa. Les normes ISO recomanen l’ús del terme esmena de material mineral bàsic, que no és d’ús comú en el comerç de fertilitzants a Espanya ni és utilitzat per l’IFA.
Sin. compl.: esmena de material mineral bĂ sic c. nom. f.
V.: criteris de qualitat d’una esmena calcària c. nom. m. pl., diagnosi d’esmena calcària c. nom. f., efectes d’una esmena calcària c. nom. m. pl., grau de finor d’una esmena calcària c. nom. m., esmena calcària1 c. nom. f., mètode basat en l’estat del complex de canvi c. nom. m., mètode de valoració amb carbonat de calci c. nom. m., mètode de valoració amb una dissolució tamponada c. nom. m., necessitat biològica d’esmena calcària c. nom. f., sobredosi d’esmena calcària c. nom. f., tipus d’esmena calcària c. nom. m., valor neutralitzant c. nom. m., esmena calcària dolomítica c. nom. f.
en liming amendment, agricultural liming material
es enmienda caliza
fr amendement calcique
gl emenda calcaria
pt corretivo calcário