Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurefactor organismes vius (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

factor organismes vius c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En edafogènesi, factor formador del sòl en el model proposat per H. Jenny (1941). Fa referència al conjunt d’organismes vius (fauna i flora) que influeixen en la formació d’un sòl.
Accions directes: 1) contribueix a la meteorització de les roques i minerals; 2) determina el contingut i característiques de la matèria orgànica en el sòl, amb aportacions de restes orgàniques en superfície o en la part superior del sòl i per les substàncies orgàniques excretades per les arrels, que interaccionen amb els components minerals, fet que afavoreix la formació de micro i macroagregats; 3) augmenta la porositat i facilita el moviment de l’aigua i els processos de translocació de components; 4) protegeix davant dels processos erosius, entre altres aspectes.
Accions indirectes: 1) equilibri d’energia al sòl; 2) microclimes específics, p. e., per l’ombra de les capçades dels arbres o el gruix de la fullaraca, que poden influir en la temperatura del sòl.
Aquest factor depèn fortament dels altres factors de formació del sòl, de manera que no compleix la condició de ser una variable independent, tal com es requereix en l’equació de Jenny. No obstant això, es poden establir bioseqüències de sòls, on els altres factors romanen constants o llur variació no influeix de forma significativa sobre les característiques dels sòls estudiats, p. e., en el contacte entre sòls de bosc i sòls de praderia.
Sin. compl.: factor biòtic c. nom. m., factor vegetació c. nom. m.
V. t.: biofunció f., bioseqüència f., equació general de l’edafogènesi c. nom. f., factors de formació del sòl c. nom. m. pl., meteorització f., procés edafogènic c. nom. m.
en biological factor
es factor organismos vivos
fr facteur organisme vivant