Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurehoritzó genètic (DMCSC)
 classificaci√≥, taxonomia i correlaci√≥ de s√≤ls
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

horitzó genètic c. nom. m.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa del s√≤l integrada per material mineral o material org√†nic o per una barreja d‚Äôambd√≥s amb graus d‚Äôuni√≥ diversos; horitzontal o subhoritzontal i continu√Įtat lateral, i que √©s el resultat dels processos edafog√®nics que han originat la diferenciaci√≥ d‚Äôhoritzons (horitzonaci√≥), que fan del s√≤l un tot i no una superposici√≥ de capes, com passa en un dip√≤sit o en roca sediment√†ria. Les seves propietats i caracter√≠stiques, macrosc√≤picament considerades, s√≥n homog√®nies i difereixen de les de la resta d‚Äôhoritzons o capes amb les quals est√† en contacte directe amb el s√≤l. Constitueix la unitat d‚Äôestudi, mostreig i an√†lisi, ja que el s√≤l es descriu horitz√≥ a horitz√≥.
En un escandall s’observa la disposició paral·lela a la superfície del terreny, amb límits horitzontals o subhoritzontals, excepte en sòls de vessant en els quals els horitzons segueixen la inclinació del terreny.
Els horitzons gen√®tics es descriuen qualitativament i es designen amb lletres maj√ļscules: H, O, A, E, B, C, R (entre altres), que es qualifiquen amb una o m√©s lletres min√ļscules, afegides com a sufix, que especifica el proc√©s edafog√®nic que ha estat predominant en la formaci√≥ del s√≤l: w (alteraci√≥), t (il¬∑luviaci√≥ d‚Äôargila), k (acumulaci√≥ de carbonat de calci), g (hidromorfisme), entre moltes altres.
Sin. compl.: horitzó de referència c. nom. m.
V. t.: calicata f., diferenciació d’horitzons c. nom. f., horitzonació f., horitzó del sòl c. nom. m., horitzó A c. nom. m., horitzó B c. nom. m., horitzó C c. nom. m., horitzó de diagnosi c. nom. m., horitzó R c. nom. m., material mineral c. nom. m., material orgànic del sòl c. nom. m., processos edafogènics c. nom. m. pl.
en genetic horizon
es horizonte genético
fr horizon génétique
gl horizonte xenético