Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurehoritzĂł H (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

horitzĂł H c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
A WRB (2016) fa referència a una capa o estrat dominat per la presència de material orgànic, que s’ha format a partir d’acumulacions de restes orgàniques no descompostes o amb un grau de descomposició baix; dipositats a la superfície del sòl, que pot estar sota l’aigua. Està saturat amb aigua durant períodes prolongats la majoria dels anys, o ho va estar alguna vegada, si actualment ha estat drenat. Es pot trobar sobre de sòls minerals o a certa profunditat, si ha estat enterrat.
A RPF (2008), horitzó holorgànic format en un medi saturat d’aigua durant períodes prolongats (més de sis mesos a l’any) i constituït principalment per restes de vegetació higròfila, helòfila o subaquàtica (horitzó hístic). Segons el grau de descomposició del material vegetal es distingeixen tres tipus: 1) horitzons H fíbrics, Hf, caracteritzats per una feble descomposició de les fibres, les estructures vegetals de les quals resulten fàcilment identificables (p. e., formats per fibres de Sphagnum); 2) horitzons H mèsics, Hm, amb una descomposició del material vegetal de mitjana a forta, les estructures vegetals resulten difícilment identificables; 3) horitzons H sàprics, Hs, amb una descomposició gairebé total del material vegetal, les estructures vegetals no resulten identificables. Es distingeix a més a més un horitzó H resultat d’un descens del nivell de la capa freàtica i conreat o no, horitzó Ha, cosa que provoca una forta estructuració.
HoritzĂł orgĂ nic format en condicions de saturaciĂł d’aigua durant perĂ­odes prolongats al llarg de l’any, que tĂ© un 12 % de carboni orgĂ nic del sòl, si no contĂ© argila; o que contĂ© un 18 % de carboni orgĂ nic del sòl, si contĂ© un 60 % o mĂ©s d’argila; amb valors intermedis de carboni orgĂ nic per a valors intermedis en el contingut d’argila.
Correspon a alguns tipus d’horitzons O de ST (2014). Com que no hi ha acords internacionals per a la designació d’horitzons, l’ús d’aquesta denominació no s’ha generalitzat.
V. t.: fíbric c. nom. m., hèmic c. nom. m., Histosol m., horitzó hístic c. nom. m., horitzó holorgànic c. nom. m., material orgànic del sòl c. nom. m., torbera f., sàpric adj.
en H horizon
es horizonte H
fr horizon H
gl horizonte H