Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurehoritzĂł nĂ tric (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

horitzĂł nĂ tric c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
A WRB (2016), horitzó de diagnòstic mineral subsuperficial, amb un contingut d’argila sòdica més gran que el de l’horitzó suprajacent; es tracta d’argila il·luviada o no; el contingut de sodi intercanviable és elevat i, en alguns casos, té un contingut elevat de magnesi intercanviable. Pot tenir estructura columnar (més visible si l’horitzó està sec), però també pot tenir estructura en blocs subangulars. L’estabilitat de l’estructura és baixa. És molt desfavorable per al creixement de les plantes, per la seva baixa conductivitat hidràulica i els efectes tòxics del sodi intercanviable.
Amb vista a la classificaciĂł, s’ha de consultar la clau de WRB. Les caracterĂ­stiques principals sĂłn: 1) classe textural arenofranca o mĂ©s fina i com a mĂ­nim amb un 8 % d’argila; 2) o/i tĂ© un horitzĂł suprajacent de textura mĂ©s gruixuda (i compleix determinats requeriments); o/i tĂ© argila il·luviada (que forma ponts entre els grans de sorra, o revestiments d’argila a les superfĂ­cies dels porus, entre altres requeriments); 3) o/i tĂ© una estructura columna o prismĂ tica, o/i una estructura en blocs i penetracions d’un horitzĂł suprajacent de textura mĂ©s gruixuda i grans de llim i sorra no revestits; 4) un percentatge de sodi intercanviable de com a mĂ­nim un 15 % en algun subhoritzĂł; i 5) un determinat gruix (com a mĂ­nim 7,5 cm).
A ST (2014) es defineix l’endopèdon nàtric, conceptualment equivalent, si bé els criteris són diferents als de WRB.
V. t.: endopèdon nàtric c. nom. m., Solonetz m.
en natric horizon
es horizonte nátrico
fr horizon natrique
gl horizonte nátrico