Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurehoritzó vesicular (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

horitzó vesicular c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó del sòl que es caracteritza perquè presenta una porositat vesicular.
En general es forma sota d’un paviment del desert i s’hi codesenvolupa. Té el seu origen en el material eòlic de textura fina transportat en forma de pols del desert, que es diposita sobre d’una superfície amb fragments de roca angulars i solts, als quals no arriba a enterrar. El material eòlic dipositat en superfície es veu afectat per l’impacte de les gotes de pluja de precipitacions ocasionals, però molt intenses, que renten la superfície del sòl i provoquen la translocació de material, que s’acumula successivament sota dels clasts. L’aire que queda atrapat quan s’humiteja de forma sobtada el material translocat origina la formació de porus esferoidals (vesícules) que caracteritzen l’horitzó vesicular. Per a aquest horitzó s’ha proposat la denominació de horitzó Av. Tot i considerar-lo un horitzó A, dins d’aquest horitzó poden tenir lloc processos de translocació i acumulació de CaCO3 i d’argila dins dels agregats vesiculars, característiques d’un horitzó B, si bé, atès que segueix incorporant de forma continuada nou material originari a partir de les successives addicions eòliques, podria considerar-se que es tracta d’un horitzó C. Aquest horitzó fa disminuir la infiltració, amb la qual cosa augmenta l’escolament superficial, cosa que afecta les relacions sòl-aigua-planta, el desenvolupament del sòl i l’evolució del paisatge. No té significació taxonòmica.
V. t.: acreció2 f., codesenvolupament m., paviment del desert c. nom. m., sòl vesicular c. nom. m.
en vesicular horizon
es horizonte vesicular
fr horizon vésiculaire
gl horizonte vesicular