Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurelàmina d’argila (DMCSC)
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

làmina d’argila c. nom. f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Unitat cristal¬∑logr√†fica base dels fil¬∑losilicats que est√† integrada per capes tetra√®driques (T) de silici-oxigen, [Si2O5]2−, i capes octa√®driques (O) d‚Äôalumini-OH (capa diocta√®drica o gibbs√≠tica, Al2(OH)6) o de ferro, Fe2+ o magnesi-OH (capa triocta√®drica tipus bruc√≠tica, Mg3(OH)6). La uni√≥ d‚Äôuna capa tetra√®drica i una d‚Äôocta√®drica es pot produir en compartir ox√≠gens dels v√®rtexs lliures dels tetraedres amb la capa octa√®drica, que perd grups OH, per donar un mineral d‚Äôestructura T-O, la f√≥rmula te√≤rica, si √©s diocta√®drica, √©s: Al2SiO2(OH)4 i, si √©s triocta√®drica, √©s (Mg, Fe)3SiO2(OH)4. Si la capa octa√®drica comparteix ox√≠gens amb una capa tetra√®drica per la seva cara superior i per la seva cara inferior, el mineral d‚Äôargila resultant tindr√† una estructura T-O-T i la seva f√≥rmula te√≤rica, si √©s diocta√®drica, √©s Al2Si4O10(OH)2 i, si √©s triocta√®drica, √©s (Mg, Fe)3Si4O10(OH)2. Per tant, les l√†mines d‚Äôargila s√≥n de dos tipus, segons les capes que les integren: 1) tipus 1:1 o T-O, la l√†mina est√† integrada per una capa tetra√®drica unida a una capa octa√®drica; per exemple, caolinita, hal¬∑loysita (ambdues diocta√®driques) i minerals del grup de la serpentina (triocta√®drica); i 2) tipus 2:1 o T-O-T, la l√†mina est√† integrada per una capa octa√®drica entre dues capes tetra√®driques; per exemple, il¬∑lita, vermiculita, esmectita. Poden existir substitucions isom√≤rfiques en les capes tetra√®driques (Si4+ per Al3+); a les capes diocta√®driques (Al3+ per elements divalents, Fe2+ o Mg2+) o en ambdues capes. Per la difer√®ncia de c√†rrega es produeix un d√®ficit de c√†rrega que es compensa de diverses maneres: 1) adsorci√≥ de cations intercanviables; i 2) fixaci√≥ de cations en posici√≥ interlaminar. En el cas d‚Äôuna clorita, la l√†mina 2:1 t√© un exc√©s de c√†rrega negativa que s‚Äôequilibra amb una capa interlaminar diocta√®drica (gibbs√≠tica) o triocta√®drica (bruc√≠tica), carregada positivament, cosa que no afecta l‚Äôestructura 2:1 del mineral; la nomenclatura anterior, 2:1:1, ja no est√† en √ļs segons The Clay Minerals Society Glossary for Clay Science Project.
V. t.: caolinita f., capa octaèdrica c. nom. f., capa tetraèdrica c. nom. f., clorita f., il·lita f., minerals d’argila c. nom. m. pl., substitució isomòrfica c. nom. f.
en clay layer
es l√°mina de arcilla
fr feuillet d’argile