Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurelatifundi (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

latifundi m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Propietat rural amb una gran extensió de terreny que pertany a un únic propietari.
Atès que el terme latifundi (del llatí latus, ’ample’, i fundus, ’finca rústica’) té l’origen en l’antiga Roma, on aquest tipus de propietats es destinaven únicament a la pastura, la seva significació i implicacions han anat canviant considerablement al llarg dels segles.
En determinades èpoques, les propietats de gran extensió han estat objecte de controvèrsies teòriques entre economistes, sobre els avantatges o inconvenients que per al millor conreu de les terres i per als treballadors del camp reportava la gran propietat o la petita, i sobre les relacions entre la propietat de la terra i la naturalesa de sistema social, que han estat origen de problemes i enfrontaments socials importants.
Molts intents de reforma agrària per abordar el problema dels latifundis mal gestionats han fracassat, a part de per raons polítiques, a causa que el seu objectiu social primordial ha estat únicament arribar a una distribució equitativa de la propietat de la terra (fragmentació de la propietat), sense que això hagi anat acompanyat de la formació dels colons en mètodes de conreu basats en els progressos de la ciència del sòl i les ciències agràries, i l’ús de tècniques modernes de producció i de mercat.
En les antigues colònies americanes va quedar el latifundi en la forma de l’hacienda, problema que cada país ha abordat de diferents maneres.
Des de la ciència del sòl, l’extensió d’una propietat rural no té per què constituir un factor rellevant per a la qualitat del sòl, sinó que ho són els plantejaments del propietari en relació amb diversos aspectes: 1) al tipus d’ús i maneig de les terres; 2) a la implicació en la incorporació d’innovacions tècniques (adopció de maquinària agrícola, interès pel regadiu o altres); 3) a l’adopció d’avenços científics (varietats conreades, ús de materials fertilitzants i altres); 4) a la capacitat d’inversió i disposició per a realitzar-la en l’agricultura, de forma privada o amb accions conjuntes amb l’Estat, i 5) a la presència regular del propietari a les seves terres o l’absentisme.
Els plantejaments recents pel que fa a les propietats de gran extensió han anat canviant radicalment amb els anys, a mesura que s’han anat implementant avenços en la gestió de les finques amb criteris de sostenibilitat i la necessitat de produir aliments sans i en quantitat suficient s’ha fet més apressant.
V. t.: hacienda f., terra retirada c. nom. f., ejido m.
en latifundium, large estate
es latifundio
fr latifundium, grand domaine agricole
gl latifundio