Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurellegenda del mapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

llegenda del mapa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Llista ordenada amb els noms i les descripcions de les unitats cartogràfiques representades en un mapa, que permet interpretar-ne la informació: descripcions, delineacions, unitats cartogràfiques, símbols, trames o colors.
Quan es tracta dels fulls del mapa de sòls d’un país a una determinada escala, la llegenda ha de ser única pel continu de mapes; en altres casos es crea una llegenda específica.
El requisit principal de qualsevol llegenda és que faciliti la interpretació de la informació. Per això, ha de presentar la informació de forma estructurada, senzilla, coherent i sintètica, definint el menor nombre possible d’unitats cartogràfiques, sempre que això no vagi en detriment de la qualitat de les interpretacions realitzades a partir del mapa.
Els criteris per estructurar una llegenda d’un mapa de sòls són diversos. Segons la finalitat del mapa cal establir els tipus següents: 1) llegendes taxonòmiques, amb els grups de sòls de referència de la World Reference Base for Soil Resources (WRB) o bé els ordres de terres de la Soil Taxonomy (ST) o altres categories, segons l’escala del mapa; 2) llegendes fisiograficotaxonòmiques, amb una primera entrada fisiogràfica (formes del terreny), una segona entrada referida a unitats geològiques i una tercera entrada centrada en les unitats cartogràfiques, i 3) llegendes interpretatives, per a mapes temàtics que estableixen classes de sòls (classes agrològiques, classes d’aptitud per al reg o altres criteris d’avaluació).
Sin. compl.: llegenda de la cartografia c. nom. f.
V. t.: delineació f., unitat taxonòmica c. nom. f., unitat cartogràfica c. nom. f.
en map legend
es leyenda del mapa
fr légende de la carte
gl lenda do mapa