Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremapa de sòls bàsic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mapa de sòls bàsic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa en el qual les unitats cartogràfiques mostren les característiques dels sòls com a cossos naturals. S’elabora a partir de l’observació i la descripció de les propietats intrínseques i dels atributs dels sòls, que són característiques relativament permanents del sòl, de manera que el mapa constitueix una font d’informació que manté una perllongada vigència en el temps.
L’elaboració de mapes de sòls bàsics és l’enfocament que adopten les agències oficials de cartografia de sòls quan es plantegen aixecar el mapa de sòls del país, full per full del mapa topogràfic, generalment amb un nivell d’intensitat de les observacions de sòls corresponent a una escala de publicació d’1:25.000 o 1:50.000. L’objectiu és arribar a un recobriment uniforme i continu de l’edafopaisatge, i d’una forma normalitzada, de manera que la informació sigui interoperable. Inicialment s’editava en suport paper; en l’actualitat es treballa amb bases de dades georeferenciades, sistemes d’informació geogràfica i mapes digitals.
Els mapes de sòls bàsics tenen un interès científic, ja que permeten conèixer la naturalesa i la distribució de les diferents classes de sòls, i un interès aplicat, ja que, si l’escala és l’adequada, se’n poden derivar mapes aplicats, sense necessitat de noves prospeccions, fet que estalvia temps i recursos econòmics.
El mapa de sòls bàsic, com a document, té com complements cinc grups d’elements principals: 1) nom del mapa i referències (autors, procedència de la base topogràfica i data d’execució i publicació del mapa), 2) llegenda del mapa, 3) escala, 4) coordenades i sistema de projecció i 5) informacions gràfiques (bloc diagrama, imatge dels perfils, etc.).
V. t.: base de dades de sòls c. nom. f., bloc diagrama c. nom. m., densitat d’observacions c. nom. f., edafopaisatge m., escala d’un mapa c. nom. f., llegenda del mapa c. nom. f., mapa de sòls c. nom. m., mapa de sòls temàtic c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., sistema d’informació geogràfica2 c. nom. m.
en basic soil map
es mapa de suelos básico
fr carte pédologique de base
gl mapa de solos básico