Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremapa de sòls de reconeixement (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mapa de sòls de reconeixement c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mapa de sòls extensiu elaborat amb un nivell d’intensitat de les observacions molt baix (4t ordre del NRCS), amb una densitat d’1 observació per cada 100 hectàrees i amb una escala de publicació d’1:250.000 o menor, amb unitats taxonòmiques a nivell de gran grup (d’acord amb la Soil Taxonomy) o de grups de sòls de referència (d’acord amb la World Reference Base for Soil Resources). La Unió Europea recomana als estats membres que es dotin d’una cartografia de sòls a escala 1:250.000.
Generalment s’elabora compilant i generalitzant informació cartogràfica de sòls preexistent a diverses escales més detallades, complementada amb fotointerpretació, teledetecció i una certa prospecció de camp.
Els mapes de reconeixement proporcionen una visió general de les classes de sòls i la seva distribució en àrees geogràfiques de gran extensió, i poden integrar informació no només de sòls, sinó també de les terres (formes del terreny, clima, hidrologia i vegetació, entre altres aspectes).
S’utilitzen per a la planificació i el desenvolupament regional, la localització d’àrees de desenvolupament prioritari, usos extensius del territori, estudis integrats i com a esquema per a cartografies més detallades.
V. t.: cartografia morfoedàfica1 c. nom. f., densitat d’observacions c. nom. f., mapa de sòls molt detallat c. nom. m., unitat morfoedàfica c. nom. f., mapa de sòls detallat c. nom. m., mapa de sòls semidetallat c. nom. m.
en reconnaissance soil map
es mapa de suelos de reconocimiento
fr carte pédologique de reconnaissance
gl mapa de solos de recoñecemento