Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurematerial àlbic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

material àlbic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Segons WRB (2016), material el color del qual el determina el color de les partícules de sorra i llim sense revestir, pel fet que la matèria orgànica i els òxids de ferro lliures han estat remoguts. Pot formar llengües i interdigitacions a l’horitzó il·luvial subjacent. L’expressió material àlbic substitueix en WRB (2016) a horitzó àlbic de WRB (2007). No es consideren materials àlbics les capes relativament inalterades de sorres de colors clars, les cendres volcàniques o altres materials dipositats per l’aigua o el vent, encara que compleixin els requeriments de color, ja que es tracta de materials originaris, en els quals no hi ha hagut una remoció dels òxids de ferro.
Amb vista a la classificació, s’haurà de consultar la clau de WRB (2016). Les principals característiques són que en un 90 % del seu volum té: 1) en sec, un color Munsell de: o bé una lluïssor de 7 o 8 i un croma de com a màxim 3; o bé una lluïssor de 5 o de 6 i un croma de com a màxim 2; i 2) en humit un color Munsell de: o bé una lluïssor de 6, 7 o 8 i un croma de com a màxim 4; o bé una lluïssor de 5 i un croma de com a màxim 3; o bé una lluïssor de 4 i un croma de com a màxim 2; o bé una lluïssor de 4 i un croma de 3, si el color és degut al material parental.
En ST (2014) es defineix l’endopèdon àlbic.
V. t.: endopèdon àlbic c. nom. m., interdigitació f., llengua albelúvica c. nom. f.
en albic material
es material álbico
fr matériau albique