Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurematerial flúvic (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

material flúvic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Segons WRB (2016), material de diagnòstic format per un dipòsit d’origen al·luvial (fluvial, marí o lacustre), que ha rebut material recentment o en un passat recent i que encara mostra una estratificació evident. Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau. Les principals característiques són: 1) origen al·luvial; 2) una estratificació en un 25 % o més del volum del sòl; o una estratificació evident i un contingut de carboni orgànic igual o superior al 0,2 % i que suposa un 25 % o més (relatiu) o un 0,2 % o més (absolut) que la capa suprajacent (no forma part d’un horitzó espòdic ni d’un sòmbric).
S’identifica al camp per la variació de textura i/o el contingut d’elements grossos; o perquè presenta diferents colors relacionats amb els materials originaris; o per l’alternança de capes més clares i més fosques, cosa que indica una distribució irregular de matèria orgànica amb la profunditat.
És característic del GSR Fluvisol i la seva presència defineix el qualificador Fluvic aplicable als GSR Alisol, Andolsol, Antrosol, Arenosol, Calcisol, Cambisol, Chernozem, Cryosol, Stagnosol, Ferralsol, Gleysol, Gypsisol, Histosol, Kastanozem, Leptosol, Luvisol, Phaeozem; Planosol, Regosol, Solonchak, Solonetz, Technosol, Umbrisol.
En ST (2014) es defineixen els grups Fluv- i l’extragrau Fluventic.
V. t.: flúvic adj.
en fluvic material
es material flúvico
fr matériau fluvique