Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremètode basat en l’estat del complex de canvi (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mètode basat en l’estat del complex de canvi c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
En l’assessorament de les necessitats químiques d’esmena calcària, mètode indirecte per determinar la dosi d’esmena, basat en l’estudi del complex d’intercanvi catiònic: capacitat d’intercanvi catiònic efectiva (CICE), a causa que en sòls àcids, sobretot si tenen càrrega variable, es produeix una sobrevaloració de la CIC quan s’aplica el mètode estàndard de determinació a pH 7,0, del percentatge d’alumini intercanviable i el percentatge de cations bàsics intercanviables i del coneixement de la tolerància dels cultius a l’acidesa. És un mètode que requereixe calibratge, de manera que la dosi que cal utilitzar en cada cas depèn del sòl-problema (relació entre el valor del pH i el percentatge d’alumini intercanviable) i del cultiu-objectiu (grau de tolerància a l’acidesa).
Entre altres, s’han proposat els mètodes següents: 1) mètode de Kamprath (1970), que es basa en el percentatge d’alumini intercanviable i s’ha comprovat que dona valors per excés respecte a altres mètodes; 2) mètode de Cochrane, Salines i Sánchez (1980) i Molina (1990), que s’utilitzen a Costa Rica.
V.: esmena calcària c. nom. f., dosi d’esmena calcària c. nom. f.
en method based in the study of the exchange complex
es método basado en el estado del complejo de cambio
fr méthode basée sur l’état calcique
gl método baseado no estudo do complexo de cambio
pt método baseado no estudo do complexo de troca