Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremètode de valoració amb una dissolució tamponada (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mètode de valoració amb una dissolució tamponada c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
En l’assessorament de les necessitats químiques d’esmena calcària, mètode per determinar la quantitat d’esmena a aplicar (dosi), que es basa en la utilització de dissolucions d’alta capacitat d’amortiment del pH, en relació amb la del sòl, i que només mesuren una part de l’acidesa neutralitzada amb carbonat de calci.
És un mètode que requereix calibratge per establir les necessitats d’esmena. És d’ús generalitzat en laboratoris d’anàlisi de sòls en sèrie, ja que és ràpid i prou precís.
A Espanya, el mètode més utilitzat és el proposat per Francisco Guitián-Ojea i Manuel Muñoz-Taboadela (1957), que utilitza una dissolució de p-nitrofenol càlcic. En els laboratoris d’anàlisis en sèrie d’Amèrica del Nord s’utilitza el mètode de Shoemaker, McLean i Pratt (1961), especialment adaptat per a sòls àcids de càrrega permanent que requereixen més de dues tones de carbonat de calci per hectàrea.
V.: esmena calcària c. nom. f., necessitats d’esmena calcària c. nom. f.
en titration method with buffer solution
es método de valoración con una disolución tamponada
fr méthode de titrage avec un dissolution tamponée
gl método de valoración cunha disolución amortecedora
pt método de titulação com solução tamponada