Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremineral meteoritzable (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mineral meteoritzable c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Mineral susceptible de transformar-se per processos de meteorització, en unes condicions determinades del medi (més favorables els climes humits i càlids), comparat amb altres minerals considerats estables (quars, zircó i argiles 1:1, entre d’altres). Es consideren més meteoritzables els minerals primaris formats en condicions d’alta pressió i/o temperatura (olivina, piroxens, amfíbols, plagiòclasi), per la qual cosa la seva proporció disminueix durant la formació del sòl, i poden acabar desapareixent en els sòls més desenvolupats.
ST (2014), amb vista a la classificació de sòls, quan en les definicions d’horitzons de diagnòstic i en diverses classes de sòls fa referència a minerals meteoritzables (es fa referència a condicions de clima humit i càlid) i s’inclouen: fil·losilicats 2:1, clorita, sepiolita, palygorskita, al·lòfana, fil·losilicats trioctaèdrics 1:1 (serpentines); feldespats, feldespatoides, minerals ferromagnesians, vidres, zeolites, dolomita i apatita, entre d’altres. El quars, el zircó i els minerals d’argila 1:1 es consideren resistents a la meteorització. La calcita, els agregats carbonatats, el guix i les sals més solubles que el guix no es poden relacionar amb el grau de meteorització del sòl, atès que a causa de la seva solubilitat poden trobar-se presents, fins i tot, en sòls molt meteoritzats en els quals hi hagi hagut una acumulació secundària d’aquests components, de manera que no es tenen en compte quan s’estudien els minerals meteoritzables presents en un sòl.
Sin. compl.: alterable adj., mineral alterable c. nom. m.
V. t.: meteorització f., mineral estable c. nom. m., sèrie de Bowen c. nom. f.
en weatherable mineral
es mineral meteorizable
eu mineral meteorizagarri
fr minéral altérable
gl mineral meteorizable
pt mineral alterável