Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremorfologia de sòls (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

morfologia de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Branca de la ciència del sòl que estudia les formes que resulten identificables en el perfil d’un sòl per mitjà de l’observació visual o amb l’ajut d’una lupa de mà i el tacte (propietats observables).
Es basa en formes fàcilment identificables: l’organització del sòl en horitzons (gruix, disposició i límits); i les característiques que poden interaccionar amb la producció dels cultius (o estar relacionades amb la formació del sòl) i que són directament observables (profunditat del sòl, color, textura, estructura, consistència, acumulacions, cimentacions, relació entre components orgànics i components minerals, esquerdes, entre d’altres); complementades amb estimacions sobre el contingut de determinats components (matèria orgànica, carbonat de calci, guix, acidesa, entre d’altres). A partir de les (propietats observables) es pot obtenir informació sobre (propietats inferibles), que resulten molt importants per a l’ús del sòl (o la interpretació de la gènesi), com ara l’estat de ventilació, classe de drenatge, condicions redox, capacitat d’emmagatzematge d’aigua, capacitat d’intercanvi catiònic, entre d’altres), però que, com que requereixen anàlisis de laboratori, generalment, constitueixen una informació que no s’obté de manera sistemàtica en les prospeccions. L’ús de les correlacions entre unes i altres propietats i les funcions d’edafotransferència establertes per a una localitat no pot generalitzar-se a altres zones sense validar-les.
Aquest enfocament metodològic permet obtenir informació de sòls d’una manera relativament fàcil, ràpida i més econòmica. Tot i les dificultats per a establir relacions entre les propietats morfològiques del sòl i l’ús del territori, l’alternativa d’operar només segons propietats analítiques resulta inacceptable.
V. t.: fitxa de descripció de sòls c. nom. f., funció d’edafotransferència c. nom. f., micromorfologia de sòls c. nom. f., mostratge de sòls c. nom. m.
en soil morphology
es morfología de suelos
fr morphologie des sols