Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurenecessitat biològica d’esmena calcària (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

necessitat biològica d’esmena calcària c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Quantitat d’esmena calcària que cal aplicar per corregir l’acidesa d’un sòl, de manera que s’obtingui una resposta biològica favorable d’un cultiu. No hi ha un valor de pH que resulti adequat per a tots els cultius.
Els mètodes proposats per determinar les necessitats biològiques d’esmena calcària són menys nombrosos que els referents a les necessitats químiques d’esmena, a causa que l’acidesa afecta el creixement i l’estat sanitari de les plantes a través de múltiples factors.
La dosi d’esmena que cal aplicar a partir de la resposta biològica d’un cultiu resulta difícil d’establir, per les interaccions entre l’esmena i els nutrients, que poden fer disminuir la disponibilitat de determinats nutrients. Per això no hi ha un mètode estàndard que integri els diferents factors.
En la pràctica agrícola, quan s’ha d’introduir un nou cultiu en una zona es pot recórrer a utilitzar els llistats desenvolupats per C. W. Whittaker i col·laboradors (1959), que informen sobre l’interval de valors de pH adequats per a cada cultiu i plantes ornamentals i evitar l’aplicació d’esmenes.
Segons la zona agroecològica, poden ser interessants com a cultius tolerants a l’acidesa els següents: iuca (Manihoc esculenta Crantz), caupí (Vigna unguiculata (L.) Walp), fesol de pal (Cajanus cajan (L.) Huth), cacauet (Arachis hypogaea L.), banana (Musa paradisiaca L.), cafè (Coffea ssp), canya de sucre (Saccharum officinarum L.), gerd (Rubus ideaus L.), patata (Solanum tuberosum L.), llentia (Lens culinaris Med), sègol (Secale cereale (L.) M. Bieb) i civada (Avena sativa L.), entre altres. També es pot utilitzar informació referent al rendiment relatiu esperable de cada cultiu en funció dels valors de pH sense aplicació d’esmena. Per exemple, en el cas de l’alfals (Medicago sativa L.), segons l’Ohio Agricultural Experimental Station, els valors de pH i rendiment relatiu són els següents: per a un valor de pH de 4,7, el rendiment relatiu és d’un 2 %; per a un pH de 5,0, és d’un 9 %; per a un pH de 5,7, és d’un 42 %; per a un pH de 6,8, és del 100 %, i per a un pH de 7,5, és del 100 %). Es tracta d’enfocaments de caixa negra, ja que no entren en el fons de el problema: determinar-ne les causes.
Un enfocament diferent consisteix en l’obtenció d’organismes genèticament modificats, tolerants a l’alumini biodisponible, de manera que es pugui prescindir de l’esmena calcària o disminuir-ne les dosis, encara que això no suposi substituir totalment les aplicacions.
Sin. compl.: necessitat biològica de material mineral bàsic c. nom. f.
en biological lime requirement
es necesidad biolĂłgica de enmienda caliza
fr besoins biologiques en chaux
gl necesidade biolĂłxica de emenda calcaria
pt necessidade biolĂłgica de calagem