Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurepropietats àndiques (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

propietats àndiques c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Caràcters que presenta un material del sòl com a resultat de la meteorització moderada i ràpida, principalment de materials piroclàstics (tefra i materials rics en vidre volcànic, formats per aluminosilicats primaris), que dona per resultat la presència de quantitats significatives de minerals amb grau d’ordenació baix (al·lòfana, imogolita, ferrihidrita) i/o complexos organometàl·lics. Es poden presentar igualment en sòls amb abundant carboni orgànic del sòl, formats a partir d’altres materials rics en aluminosilicats, en climes freds i humits, així com en sòls molt meteoritzats. Acostumen a presentar un elevat contingut en matèria orgànica i ser de color fosc. En camp es poden identificar amb l’assaig de Fieldes-Perrot (si bé no és específic), la tixotropia i la untuositat.
ST (2014). Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau. Les principals característiques a la terra fina són: 1) un contingut de carboni orgànic de com a màxim un 25 %; i o bé, 2) una densitat aparent de com a màxim 0,9 g cm3; i retenció de fosfat de com a mínim un 85 %; i (Alox + 0,5Feox) d’almenys un 2 %; i o bé, 3) com a mínim un 30 % de la terra fina és de la fracció de 0,02 a 2 mm; i una retenció de fosfat de com a mínim un 25 % i (Al sub>ox + 0,5 Feox) d’almenys un 0,4 %; i un contingut de vidre volcànic de com a mínim un 5 %; i [(Alox + 0,5 Feox)× 15,625×% vidre volcànic] és com a mínim 36,25.
WRB (2016). Amb vista a la classificació, s’ha de consultar la clau. Les principals característiques són: 1) (Alox + 0,5 Feox) d’almenys un 2 %; 2) densitat aparent de com a màxim 0,9 g cm−3; i 3) i retenció de fosfat de com a mínim un 85 %. Es distingeixen: tipus silàndic, en el qual predominen l’al·lòfana i minerals similars; i tipus aluàndic, en el qual predomina l’alumini en forma de complexos organoalumínics.
V. t.: assaig de Fieldes-Perrot c. nom. m., horitzó A aluàndic c. nom. m., horitzó A silàndic c. nom. m., mineral de grau d’ordenació baix c. nom. m., piroclast m., tixotropia f.
en andic properties
es propiedades ándicas
fr caractères andiques