Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureprospecció de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

prospecció de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Treball de camp per a l’estudi i la descripció de sòls, amb finalitats diverses.
Segons l’objectiu es diferencien les accions següents: 1) la realització d’un mapa de sòls (aixecament de sòls i anàlisis de laboratori) o 2) l’establiment del model de distribució espacial d’una propietat o atribut dels sòls (mapa de punts), que es complementa amb anàlisis de laboratori; per exemple, la realització del mapa d’isolínies de nivells de salinitat o del contingut d’un contaminant determinat, entre d’altres.
Segons la metodologia per dur-la a terme es diferencien els tipus següents: prospecció de sòls en xarxa, prospecció de sòls en xarxa laxa, prospecció de sòls en transsectes, prospecció de sòls fisiogràfica, prospecció de sòls lliure i prospecció de sòls raonada.
Segons el nivell d’intensitat de les observacions de sòls es diferencien els tipus següents: prospecció de sòls de reconeixement, semidetallada i detallada, entre d’altres.
V. t.: cartografia de sòls c. nom. f., estudi de sòls c. nom. m., inventari de sòls c. nom. m., localització de les observacions c. nom. f., mapa d’isolínies c. nom. m., prospecció de sòls de reconeixement c. nom. f., prospecció de sòls en xarxa c. nom. f., prospecció de sòls en xarxa laxa c. nom. f., prospecció de sòls en transsectes c. nom. f., prospecció de sòls lliure c. nom. f., prospecció de sòls raonada c. nom. f., aixecament m.
en pedological prospecting, surveying, survey
es prospección de suelos
fr prospection pédologique
gl prospección de solos