Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureprospecció de sòls en xarxa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

prospecció de sòls en xarxa c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mètode de treball de camp encaminada a obtenir informació de sòls de forma sistemàtica, fet que implica que els llocs d’observació se situen separats regularment per formar una xarxa quadrada o rectangular sobre l’àrea que cal prospectar.
Aquest tipus de prospecció és adequada per a les finalitats següents: 1) per a mapes detallats l’execució dels quals requereixi una densitat d’observacions elevada en una zona on la fotointerpretació tingui poca utilitat, especialment si és plana; 2) per a boscos densos i aiguamolls, on la fotointerpretació resulta de poca utilitat; 3) per cartografiar sòls o propietats de baixa previsibilitat, amb un model de distribució molt complex i fins i tot a l’atzar (p. ex., en sòls contaminats); 4) per a regions en les quals no es disposa de fotografies aèries, i 5) per a l’agricultura de precisió.
Aquest mètode té com a avantatges que permet un major rigor estadístic i l’aplicació de mètodes estadístics i geoestadístics per estimar la variabilitat. A més, la presa de mostres es pot dur a terme amb personal amb poca experiència que, auxiliat per un GPS, pot situar amb precisió els llocs de mostreig.
El principal inconvenient és que pot dur a realitzar observacions en punts de la xarxa que no tenen cap significació, fet que allarga i encareix innecessàriament la prospecció. També cal tenir en compte que, si, a més de mostrejar, s’han de realitzar descripcions, cal personal especialitzat.
Sin. compl.: aixecament en xarxa c. nom. m., cartografia de sòls en xarxa c. nom. f.
V. t.: agricultura de precisió c. nom. f., cartografia de sòls c. nom. f., cartografia per zones c. nom. f., densitat d’observacions c. nom. f., prospecció de sòls c. nom. f., prospecció de sòls lliure c. nom. f.
en soil grid survey
es prospección de suelos en malla
fr prospection pédologique par grille
gl prospección de solos en malla