Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresebkha (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sebkha f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cal distingir la sebkha continental i la sebkha costanera.
La sebkha continental, en sentit estricte, és una depressió tancada molt salina, de zones àrides i semiàrides, les característiques de la qual depenen dels seus recobriments superficials, hidrologia i dinàmica. No té vegetació. Durant l’estació freda, el predomini de les aportacions d’aigua freàtica envers les pèrdues per evaporació fa que el nivell freàtic estigui en superfície i hi hagi una submersió més o menys total. Aquesta situació s’inverteix a l’estació seca, cosa que provoca que la llacuna s’arribi a assecar-se i la seva superfície pot adquirir diversos trets i comportaments: 1) formació de crostes salines (NaCl), que es poden fragmentar segons un model poligonal amb les vores aixecades, que originen crestes i solcs (kewirs a l’Iran); 2) formació d’eflorescències salines i microagregats de partícules d’argila cimentades per cristalls de sals, juntament amb llim i sorra (pseudoarenes) que poden ser mobilitzades pel vent; 3) formació d’una crosta bufada a causa del creixement de cristalls de sals que poden cimentar partícules d’argila, que cruix i s’enfonsa al trepitjar-la; 4) formació de crostes amb fissures en ziga-zaga, de grans dimensions (poden tenir diversos metres de profunditat), a les llacunes anomenades playas al sud dels Estats Units; 5) formació d’una superfície impracticable, en estar constituïda per un fang deliqüescent salí, negre i fètit. A causa de les taxes d’evaporació, la sebkha actua de superfície evaporant, cosa que afavoreix la precipitació de diversos tipus de sals, guix i carbonat de calci.
En els seus marges hi pot haver un prat salí que constitueix un chott. En treballs topogràfics s’han utilitzat els dos termes, sebkha i chott com a sinònims (Chott Melrhir, a Algèria; Gran Sebkha d’Orà), cosa que crea confusió a la bibliografia.
La sebkha costanera és una llacuna salina de zones àrides i semiàrides, poc profunda, situada al litoral i l’aigua té procedència marina.
V. t.: xot m., parna f., platja2 f.
en sebkha
es sebkha
fr sebkha