Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresèrie de sòls (DMCSC)
 components minerals del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sèrie de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En ST (2014), categoria taxonòmica més detallada del sistema de classificació de sòls i per això la més homogènia, ja que inclou sòls les característiques físiques, químiques i mineralògiques dels quals presenten un interval de variació molt estret. Per caracteritzar una sèrie s’utilitzen com a criteris: propietats relacionades amb el material originari (fragments de roca, textura, color, contingut de carbonat de calci equivalent i de guix); profunditat efectiva; expressió dels horitzons i propietats de diagnòstic, i dels processos edafogènics; la classe de drenatge, entre altres, de manera que siguin característiques d’interès a l’hora d’utilitzar informació de sòls amb fins agrícoles, mediambientals i ordenació del territori, entre d’altres. Per donar nom a una sèrie nova hi ha normes establertes, en general, s’adopta el nom del lloc en el qual s’ha descrit per primera vegada i en el qual ocupa una superfície significativa. Els Serveis de sòls del país porten el registre de sèries, analitzen les propostes i correlacionen les sèries noves amb les ja registrades, per evitar duplicitats. Aquest enfocament ha estat desenvolupat pel Soil Survey Staff de l’USDA i s’utilitza en cartografies de sòls a escala 10.000 a 1:25.000.
V. t.: Soil Taxonomy n. pr. f., USDA n. pr. f.
en soil serie
es serie de suelos
fr série de sols