Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresistema d’informació edafològica d’Espanya (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sistema d’informació edafològica d’Espanya c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: SINEDARES
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Sistema per a la descripció codificada de sòls, de caràcter eclèctic, dissenyat per facilitar la incorporació d’informació de sòls en bases de dades de sòls. Es va plantejar com una xarxa de bancs de dades de sòls territorials, per aconseguir la normalització i la interoperativitat de la informació de sòls a Espanya. Encara que la xarxa mai no va arribar a constituir-se, el SINEDARES s’ha emprat en alguna de les comunitats autònomes actives en cartografia de sòls, com ara a Catalunya i a Navarra.
Es va crear el 1979 per l’Ordre Ministerial de 6 d’abril del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Va ser elaborat per la Comissió del Banc de Dades de Sòls i Aigües, integrada per Jorge Aguiló, Joaquín Bardají, Juan Cánovas, Fidel Fernández-Fàbregas, Rafael García-Faure, Ramon Julià, Francisco Monturiol, Mario Nieves, Jaime Porta, Carlos Roquero i José Soler. El SINEDARES es pot consultar al lloc web següent: http://www.iec.cat/mapasols/Cas/Llibre.asp?Id=12 (consultat el 2020).
en soil information system of Spain
es sistema de información edafológica de España
fr système d’information pédologique d’Espagne
gl sistema de información edafolóxica de España