Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresòl salí (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sòl salí c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
gestió i ús sostenible del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Grup de sòls de referència a la Base de Referència Mundial dels Recursos del Sòl (WRB) que es caracteritza pel fet de tenir un contingut elevat en sals inorgàniques solubles, amb una solubilitat molt superior a la del guix (CaSO4 · 2 H2O) la solubilitat del qual és de 2,4 g L−1 a 0 °C). Quan les sals precipitades en el sòl sec es dissolen, originen cations Na+, Mg2+, Ca2+ i els anions Cl, SO42− i HCO3. En tenen els horitzons sàlics. Un sòl es considera salí quan pot afectar negativament el creixement de les plantes no tolerants. El valor llindar de la conductivitat elèctrica de l’extracte de pasta saturada (CES) s’ha establert en 4 dS m−1 a 25 °C. Per sobre d’aquest valor, el sòl és salí, tot i que les plantes molt sensibles a la salinitat solen mostrar efectes negatius a partir de valors CES de 2 dS m−1 a 25 °C. Els Solontxacs són propis tant de regions àrides i semiàrides com de zones costaneres de qualsevol clima i presenten una vegetació indicadora formada per espècies halòfiles.
en saline soil
es suelo salino
eu lurzoru gazi
fr sol salin
gl solo salino
pt solo salino