Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureTechnosol (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Technosol m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Concepte i morfologia. Grup de sòls formats per activitats humanes diferents de les agrĂ­coles, cosa que els diferencia del GSR Antrosol, i que contenen: o bĂ© un 20 % (en volum) o mĂ©s d’artefactes; o bĂ© alguna geomembrana construĂŻda; o bĂ© material tècnic dur dins dels primers centĂ­metres. La seva morfologia i propietats depenen de la naturalesa del material aportat, de la manera de realitzar l’abocament, del temps que fa i de si estan abandonats o si han estat objecte de rehabilitacions amb decapatge o altres activitats humanes.

Gènesi. Grup de sòls que es formen en àrees urbanes, industrials o de mineria, a partir de materials originals antropogènics, substrats tecnogènics, en emplaçaments en els quals el relleu natural ha estat fortament modificat per moviments de terres, desmunts, aportacions i rebliment. Estan constituïts per artefactes que són de naturalesa molt diversa: deixalles d’assentaments humans, deixalles orgàniques, runes, estèrils de mineria, carbonissa, escòries, cendres industrials, llots de depuradora, material de dragatges. Poden contenir geomembranes construïdes molt poc permeables o material tècnic dur (asfalt o materials de construcció). Altres vegades, són sòls construïts artificialment per activitats humanes amb diverses finalitats. Els dipòsits més antics (enderrocs romans) poden arribar a un cert grau de desenvolupament edàfic que pot haver permès la diferenciació d’un horitzó càmbic.

Ús i maneig. Aquests sòls estan molt influenciats per la naturalesa del material o l’activitat humana que els va originar. De vegades, poden contenir substàncies tòxiques, per la qual cosa han de ser tractats amb cura, aplicant-hi tècniques adequades de recuperació per a poder utilitzar-los després. Altres vegades, aquests sòls es poden construir artificialment a partir de residus orgànics i inorgànics que són emprats per a la restauració de zones degradades per mineria i obres públiques o rehabilitació de sòls industrials que es volen reconvertir a altres usos. També l’aplicació de tècniques de rehabilitació amb decapatge obren grans possibilitats d’ús d’aquests sòls.

ClassificaciĂł. Constitueix un grup de sòls de referència de WRB (2014). Amb vista a la classificaciĂł, s’ha de consultar la clau de WRB. Els principals requeriments sĂłn: 1) els artefactes que suposen com a mĂ­nim un 20 % (en volum) en els primers 100 cm o fins a una capa dura; o bĂ© 2) una geomembrana construĂŻda contĂ­nua molt impermeable dins dels primers 100 cm; o bĂ© 3) material tècnic dur dins dels primers 5 cm de profunditat; se’ls poden afegir trets derivats d’un conjunt de processos secundaris, que s’especifiquen per mitjĂ  de qualificadors. Hi ha absència d’horitzons de diagnòstic que caracteritzin altres GSR (horitzons Ă rgic, fèrric, frĂ gic, hidrĂ gric, nĂ tric, nĂ­tic, petrocĂ lcic, petrodĂşric, petrogĂ­psic, petroplĂ­ntic, pisoplĂ­ntic, plĂ­ntic, espòdic o vèrtic el lĂ­mit superior dels quals es trobi dins els primers 100 cm). Els terrenys rehabilitats que compleixin els requeriments indicats segueixen pertanyent al GSR Technosol. La grafia recomanada per WRB Ă©s Technosol.
A ST (2014) no hi ha un ordre o subordre específic que incloguin a aquests sòls afectats per activitats humanes diferents de les agrícoles.
V. t.: artefacte2 m., qualificador m., decapatge m., horitzó càmbic c. nom. m., material tècnic dur c. nom. m., sòl urbà1 c. nom. m.
en Technosol
es Technosol
fr Technosol