Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureterra (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terra f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
D’acord amb la FAO (1976), zona de la superfície del planeta les característiques de la qual abasten tots els atributs raonablement estables o predictiblement cíclics de la biosfera, verticalment per sobre i per sota de la zona, inclosos els de l’atmosfera, el sòl, el sistema geològic subjacent, les geoformes, la hidrologia, la població vegetal i animal i els resultats de les activitats humanes passades i presents (siguin positives, com les millores majors, com ara una transformació en reg amb el corresponent sistema de drenatge, o negatives, com una desforestació que hagi accelerat processos erosius o un sistema de reg mal plantejat que hagi provocat la salinització de la zona), en la mesura que aquests atributs (factors i processos) exerceixen una influència sobre els usos presents i potencials que els éssers humans facin de la terra. Les característiques purament econòmiques i socials no s’inclouen en la definició de terra i, per tant, hauran de considerar-se en un altre context.
El terme anglès land resulta difícil de traduir al català, ja que pot equivaler a terra (terme polisèmic), terreny i territori, segons el context d’aplicació. El sòl es troba integrat en aquest sistema natural ampli que es defineix com a terra.
V. t.: sòl m.
en land
es tierra, terreno
fr terrain, terre, territoire
gl terreo, terra