Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureterrassa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terrassa f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En conservació de sòls i aigües, estructura que consisteix en un solc, canal o plataforma i el corresponent llom o cavalló, generalment construït de terra o de pedra, traçats segons les corbes de nivell. L’objectiu és interceptar l’aigua d’escolament superficial, per afavorir-ne la infiltració o l’evaporació, o desviar-la a una sortida degudament protegida i amb una velocitat controlada, de manera que no ocasioni erosió al canal receptor.
És una mesura mecànica fàcil de construir en sòls amb una profunditat adequada; el traçat s’adapta a la topografia del terreny i, generalment, segueix sensiblement la corba de nivell.
S’utilitza en sòls en els quals no resultin suficients les mesures basades en la modificació de les propietats de la superfície del sòl (augment de la rugositat o millora de la infiltració, entre altres) o les tècniques de conreu (conreu a nivell o conreu en feixes, entre altres), a les quals complementa. L’existència de diferents tipus de terrasses permet construir-ne tant en vessants de pendent suau com de pendent pronunciat.
Per a l’elecció del tipus de terrassa i per als càlculs hidràulics, cal tenir en compte les característiques del vessant, de les pluges i del sòl (profunditat, textura, permeabilitat); el tipus d’ús de la terra previst; els mitjans i els recursos econòmics disponibles a la zona on s’ha d’implantar, i que el cost és sensiblement menor que el de construir un bancal.
No hi ha una classificació universal de terrasses ni una terminologia normalitzada. Una de les classificacions més antigues data de 1950, és la d’A. A. Czerkasow. Les terrasses es poden classificar segons els aspectes següents, entre altres: 1) la funció (terrassa d’absorció i terrassa de desguàs); 2) la secció transversal (terrassa ondulada [de doble o triple curvatura], terrassa triangular i terrassa trapezoïdal); 3) el traçat (terrassa a nivell, terrassa en pendent i terrassa paral·lela); 4) l’àmbit geogràfic en el qual s’han utilitzat (terrassa americana, terrassa granadina i terrassa algeriana).
La terminologia a la bibliografia anglosaxona i francesa es presta a confusions. Cal tenir en compte que el terme català terrassa correspon generalment al terme anglès terrace, si bé la denominació bench terrace equival en català a bancal. En francès, terrassa pot equivaldre a banquette (Soutter) o bé a terrasse (Fournier), mentre que bancal té diverses equivalències en francès: terrasse (Soutter), bancaus i gradin (Fournier).
V.: bancal m., conreu en faixes c. nom. m., escolament superficial c. nom. m., cavalló m., canal m., secció transversal d’una terrassa c. nom. f., separació de les terrasses c. nom. f., servei de conservació de sòls c. nom. m., solc m., terrassa a nivell c. nom. f., terrassa d’absorció c. nom. f., terrassa de base ampla c. nom. f., terrassa de desguàs c. nom. f., terrassa de perfil americà c. nom. f., terrassa de perfil algerià c. nom. f., terrassa en pendent c. nom. f., terrassa de perfil granadí c. nom. f., terrassa paral·lela c. nom. f.
en terrace
es terraza, andén
fr banquette
gl terraza
pt terraço