Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuretinença de la terra (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

tinença de la terra c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Relació definida de forma jurídica o consuetudinària dins d’una comunitat, entre persones, pel que fa a la terra, que inclou el sòl, l’aigua i els arbres. Constitueix un factor important de les estructures socials, polítiques i econòmiques.
Es tracta d’un conjunt de normes introduïdes al llarg del anys per les societats per regular el comportament pel que fa a la terra, en relació amb els aspectes següents: 1) assignació de drets de propietat; 2) forma d’accés a la propietat; 3) forma d’utilització; 4) forma de transferir les terres, amb les responsabilitats i limitacions pertinents.
Una mateixa unitat de producció agrícola pot estar constituïda per terres amb diferents formes de tinença: terres en propietat, terres en arrendament, terres en parceria i terres amb altres règims de tinença.
Alguns sistemes de tinença de la terra poden causar dificultats a l’hora de realitzar-hi millores. Els interessos poden ser complementaris o contraposats entre el propietari de la terra i la persona que només n’és usuària, especialment en la implementació de pràctiques de protecció i millora de sòls que costen temps, diners i esforç. Només serà possible si el propietari i els cultivadors consideren que les mesures planejades són d’interès per a ambdues parts.
Una tinença de la terra desigual i la pobresa, en alguns països, obliga moltes famílies de petits agricultors a disposar de les pitjors terres, en camps en vessants molt drets fàcilment erosionables i, fins i tot, amb sòls molt degradats.
V.: camperol sense terra c. nom. m., concentració parcel·lària c. nom. f., latifundi m., minifundi m., sistema de producció cooperatiu c. nom. m.
en land tenure
es tenencia de la tierra
fr régime foncier
gl propiedade da terra
pt posse da terra