Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurevalor neutralitzant (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

valor neutralitzant c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Índex que informa de la capacitat d’un producte (esmena calcària o fertilitzant) per neutralitzar l’acidesa de terra.
1) S’expressa com la quantitat d’òxid de calci, CaO, que té la mateixa capacitat neutralitzant que 100 kg del producte considerat. Es determina en valorar volumètricament la quantitat d’àcid fort que pot solubilitzar una quantitat del producte i calculant la quantitat equivalent d’òxid de calci. La Norma de determinació volumètrica, UNE-EN 12945 + A1: 2017, es pot adquirir a AENOR. El valor obtingut correspon a la capacitat potencial de neutralització, que no té en compte el temps necessari perquè l’acció al camp sigui efectiva i dependrà del producte i la seva granulometria.
2) Es pot expressar en unitats percentuals respecte del carbonat de calci pur (CaCO3), al qual s’assigna un valor neutralitzant igual a 100, que és pràcticament la seva massa molecular (MCaCO3 = 100,086 g mol –1).
Atès que el CaCO3 neutralitza dos equivalents d’acidesa per unitat fórmula (EqCaCO3 = 2), el valor neutralitzant d’un material antiàcid es calcula com VN = 100 × (MCaCO3 × Eq)/(M × EqCaCO3),
en el qual M Ă©s la massa molecular del material neutralitzant
i Eq és l’equivalent d’acidesa del material neutralitzant
D’acord amb aquesta definició, 100 kg d’un material amb un VN superior a 100 neutralitzen VN/100 vegades més acidesa que 100 kg de CaCO3 pur. Alternativament, 10.000/VN kg d’un material amb un valor neutralitzant superior a 100 neutralitzen la mateixa acidesa que 100 kg de CaCO3 pur.
V.: esmena calcĂ ria c. nom. f., fertilitzant basificant c. nom. m.
en neutralising value
es valor neutralizante
fr valeur neutralisante
gl valor neutralitzante
pt valor neutralizante