Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurezona humida (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

zona humida c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Ecosistema de transició entre els aquàtics i els terrestres que pot estar cobert per una làmina d’aigua de poca profunditat o tenir el nivell de la capa freàtica molt proper a la superfície del sòl. Està regulat per factors climàtics. Per la seva biodiversitat i importància ambiental s’ha establert un tractat intergovernamental per a la protecció d’aquestes zones (convenció de Ramsar, 1971).
Els sòls presenten falta d’oxigen lliure, processos redox i trets redoximòrfics, amb intensitats que depenen del comportament i del temps de permanència de l’aigua que satura el sòl. Es tracta de sòls amb caràcter àqüic (ST 2014) o amb propietats gleiques (WRB 2016). Es distingeixen diversos tipus de zones humides: maresmes i estuaris, associades a aigua de mar; lacustres, associades a llacs i llacunes; palustres, en pantans i aiguamolls; i de ribera, associades a les inundacions fluvials. La vegetació que s’implanta en cada cas depèn de si hi ha una làmina d’aigua que recobreix el sòl o no i de la durada: vegetació aquàtica (llentia d’aigua); vegetació helòfila, adaptada a viure en sòls amb una làmina d’aigua (Typha latifolia, Phragmites australis, Mangle spp., entre d’altres); vegetació hidròfila, adaptada a viure en sòls amb una capa freàtica a prop de la superfície del sòl (Juncus spp., Scirpus spp., Carex spp., entre d’altres); i vegetació halòfila, amb una capa freàtica alta i salinitat (Salicornia spp., Sarcocornia spp.).
V. t.: condicions àqüiques c. nom. f. pl., aiguamoll m., propietats gleiques c. nom. f. pl., vegetació hidròfila c. nom. f., vegetació helòfila c. nom. f.
en wetland
es zona húmeda
fr zone humide
gl zona húmida