Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurezones climàtiques (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

zones climàtiques c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Bandes o franges geogràfiques en què es divideix la totalitat del globus terrestre segons paràmetres climàtics i que es manifesten al llarg d’un meridià.
En termes generals s’estableixen tres zones climàtiques: zona freda (dues regions, una entre cada pol i cada cercle polar); zona temperada (dues, una entre el cercle polar Àrtic i el tròpic de Càncer i una altra entre el cercle polar Antàrtic i el tròpic de Capricorn); zona intertropical (zona càlida compresa entre els dos tròpics).
La classificació de Köppen estableix cinc tipus de climes principals segons la precipitació i temperatura mitjanes mensuals i anuals: A, climes tropicals humits, en els quals tots els mesos de l’any tenen una temperatura mitjana superior a 18xgrauxC i la precipitació anual mitjana és superior a 1500 mm, es distingeixen: tropical humit, amb precipitacions al llarg de tot l’any; tropical monsònic, amb precipitacions concentrades en els set a nou mesos més càlids; i tropical humit i sec o de sabana, que té una prolongada estació seca durant l’hivern i les precipitacions es concentren a l’estiu; B, climes secs, amb un dèficit hídric la majoria de l’any, l’evapotranspiració potencial supera la precipitació; es distingeixen: àrid sec o de desert; semiàrid sec, el règim d’humitat del sòl és no percolant; C, climes de latituds mitjanes humits amb hiverns suaus, subtropical, generalment amb estius càlids i humits, es distingeixen: subtropical humit, amb estius molt humits i freqüents tempestes; mediterrani, amb pluges a la tardor-hivern i estius molt secs; i marítim, amb estius secs curts; D, climes de latituds mitjanes humits amb hiverns freds i estius de càlids a freds, es distingeixen: hiverns secs, estius secs i humits tot l’any; E, clima polar, amb hiverns i estius extremament freds i amb el mes més càlid amb menys de 10 xgrauxC, es distingeixen els casquets de gel polars i la tundra polar.
V. t.: règim d’humitat c. nom. m., règim de temperatura del sòl c. nom. m., sabana f., tundra f.
en climatic zones
es zonas climáticas
fr zones climatiques