Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureamortitzar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureamortitzar1 (DJC)
 dret públic
veureamortitzar (DCA)
 economia
veureamortitzar2 (DJC)
 dret públic
veureamortitzar3 (DJC)
 dret fiscal i tributari
veureamortitzar4 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureamortitzar5 (DJC)
 dret públic
Cerca amortitzar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amortitzar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

amortitzar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Extingir gradualment {un deute} mitjançant pagaments successius.
Ex.: L’empresa vol amortitzar el pagament de la xarxa informàtica en tres anys.
Sin. compl.: amortir2 v. tr., esmorteir2 v. tr., esmortir1 v. tr.
es amortizar

amortitzar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Extingir gradualment un deute mitjançant pagaments successius.
en to pay off v., to repay v.
es amortizar v. tr.
fr amortir v. tr.

amortitzar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Convertir en bé de mà morta o passar {els béns} a qui no els pot alienar.
Ex.: Volen amortitzar els terrenys perquè no hi construeixin blocs de pisos.
es amortizar

amortitzar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Repartir el cost de reposició {d’una màquina o instal·lació} entre els períodes en què aquesta és econòmicament útil i, consegüentment, disminuir-ne cada any el valor comptable en el balanç.
Ex.: Amortitzaran el cost de la nova xarxa informàtica durant els propers cinc anys.
es amortizar

amortitzar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Suprimir {un lloc de treball}.
Ex.: Podran amortitzar la plaça del treballador que s’ha acollit a la prejubilació.
es amortizar

amortitzar5 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Recollir {valors o títols mobiliaris en circulació} després d’haver retornat l’import nominal que representen.
Ex.: Els títols s’amortitzen en la data prefixada en el moment de l’emissió.
es amortizar