Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veurecec | cega (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurecec (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecec (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca cec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cec | cega adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
En escalada, dit de la fissura obstruïda o de poca profunditat.
es ciego

cec m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Diverticle en forma de sac tancat per un extrem, cul-de-sac.

cec m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Primera porció de l’intestí gros situada per sota d’un pla transversal que passa per la llum de l’orifici ileocecal. Té una forma d’ampul·la o cul de sac, continua per dalt amb el còlon ascendent i presenta dos orificis, un corresponent a la desembocadura de la porció ileal de l’intestí prim, proveït de la vàlvula ileocecal, i un altre on s’obre l’apèndix vermiforme. Les tres cintes musculars que neixen de l’arrel de l’apèndix divideixen el cec en tres bosses o cel·les cecals. S’allotja en la fossa ilíaca dreta i està envoltat per peritoneu visceral en tot el seu contorn, per la qual cosa és una estructura mòbil, per bé que és fixat per dalt pel mesocòlon ascendent i per dintre per l’angle ileocecal. A vegades no presenta una disposició tan mòbil degut a la prolongació del mesocòlon ascendent en direcció caudal. Ocasionalment ocupa una posició més alta i s’allotja sota la cara inferior del fetge, mentre que altres vegades ocupa una posició més baixa o pelviana. Excepcionalment pot ocupar ectòpicament la regió retroumbilical, la fossa ilíaca esquerra o el fons de sac de Douglas.
Sin. compl.: intestí cec
en cecum
es ciego
fr cæcum