Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecomanda (VOCFOR)
 generalitats
veurecomanda1 (DJC)
 dret
veurecomanda2 (DJC)
 dret
veurecomanda3 (DJC)
 dret mercantil
veurecomanda4 (DJC)
 dret mercantil
 història del dret
veurecomanda5 (DJC)
 dret civil
veurecomanda6 (DJC)
 història del dret
veurecomanda7 (DJC)
 història del dret
veurecomanda8 (DJC)
 història del dret
veurecomanda9 (DJC)
 història del dret
Cerca comanda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

comanda f.
Vocabulari forestal
generalitats

comanda1 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
EncĂ rrec2.
Ex.: Complir una comanda. Us escric per comanda del meu amic.
Sin. pref.: encĂ rrec2 m.
es encargo

comanda2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
AcciĂł de comanar o encomanar.
es encomienda

comanda3 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
EncĂ rrec fet per algĂş a un comerciant o industrial de fornir-li en un cert termini una mercaderia determinada.
Ex.: Rebre una comanda de mil dotzenes de mitjons. Servir una comanda. Anul·lar una comanda.
es pedido, encargo

comanda4 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
història del dret
Contracte de comanda.
Sin. pref.: contracte de comanda c. nom. m.
es encomienda

comanda5 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Dipòsit, cura, custòdia d’una persona o d’una cosa recomanades com a especialment dignes d’atenció.
Ex.: DeixĂ  el seu fill a la nostra comanda. Estem segurs que no corre perill si ells ho han pres en llur comanda.
es encomienda

comanda6 f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Cessió condicionada d’una possessió o d’un dret, d’un castell o d’una jurisdicció, feta pel sobirà o per un altre senyor superior a un home lliure, el qual per aquest fet li esdevenia vassall i en percebia les rendes.
Ex.: El senyor tenia en comanda deu hortalans.
es encomienda

comanda7 f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Dignitat amb un benifet adjunt conferits en certs ordes militars.
Ex.: Volia vendre o arrendar les terres d’aquella comanda.
es encomienda

comanda8 f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Béns, fruits i rèdits d’un comanador.
Ex.: No es podia queixar de la comanda que obtenia d’aquelles terres.
es encomienda

comanda9 f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Casa, castell o territori subjecte a la jurisdicció d’un comanador.
Ex.: Els templers van afanyar-se a organitzar la nova comanda de BarberĂ .
es encomienda