Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureconeixement (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconeixement (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconeixement1 (DJC)
 dret
veureconeixement2 (DJC)
 dret
veureconeixement3 (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret
Cerca coneixement a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

coneixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Saber, ciència.

coneixement m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Facultat i acte intel·lectuals de conèixer; també, consciència de la pròpia existència.

coneixement1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fórmula escrita al peu d’un document per una persona o un òrgan administratiu que deixa constància que s’ha assabentat del contingut del document.
Ex.: La secretària general d’Educació va rebre l’informe sense el coneixement signat pel conseller. Els Serveis Territorials d’Educació al Maresme - Vallès Oriental han signat el coneixement del document d’inici de les obres de l’escola.
es enterado

coneixement2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Examen judicial de les actuacions.
es conocimiento

coneixement3 m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret
Document que el capità o capitana d’una nau signa i remet a l’armador o armadora, en què reconeix les mercaderies carregades i les condicions del transport.
es conocimiento