Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (3 registres)
veureconsell (DEM)
 genètica
 medicina preventiva i salut pública
veureconsell1 (DJC)
 història del dret
veureconsell2 (DJC)
 dret
Cerca consell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
medicina preventiva i salut pública
Manifestació de parer sobre allò que altri ha de fer, especialment amb relació a normes terapèutiques, règim higienicodietètic, conducta sexual i, en general, hàbits o capteniment. D’importància creixent en medicina preventiva és el consell genètic, assessorament de la parella sobre la possible transmissió de malalties hereditàries. El consell és donat després d’un estudi, sobretot citogenètic, que pot ésser prenatal (estudi de les cèl·lules del líquid àmnic durant el segon trimestre de l’embaràs) o neonatal. Les indicacions són l’edat materna avançada, els avortaments habituals inexplicables, l’antecedent d’un fill amb alguna anormalitat cromosòmica, la presència en el nadó de dos o més defectes congènits, etc.
de Rat
en counsel
es consejo
fr conseil
it consiglio

consell1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Òrgan polític de representació dels municipis catalans, consultiu i legislatiu alhora.
es Consejo

consell2 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de persones que constitueixen un òrgan col·legial amb funcions consultives, deliberatives o executives.
Ex.: Els membres del Consell. Convocar consell. Aquest afer serà discutit en consell. El Consell d’Administració del banc. El Consell de Cent. El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Consell de Ministres. Un consell federal.
es consejo