Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecontestar1 (DJC)
 dret
veurecontestar (NOV)
 enginyeria
veurecontestar2 (DJC)
 dret processal
veurecontestar3 (DJC)
 dret processal
veurecontestar4 (DJC)
 dret
Cerca contestar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contestar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Dir o escriure {alguna cosa} a algú en resposta.
Ex.: El ministre contestà amablement les preguntes de la premsa. Hagué de contestar les preguntes que li feia l’advocat de l’acusació.
Sin. compl.: respondre1 v. tr.
es contestar

contestar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 79 de la quarta sèrie.
fr contester v. tr.
it contestare v. tr.
oc contestar v.

contestar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Dir o escriure alguna cosa en resposta {a una carta, a una pregunta o a una altra cosa}.
Ex.: L’alcalde contestà la petició. En contestar la demanda, va negar els fets que se li atribuïen. El demandat no contestà la demanda i el jutge el declarà en rebel·lia.
es contestar

contestar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Dir o escriure alguna cosa en resposta a una carta, a una pregunta o a una altra cosa.
Ex.: L’alcalde contestà a la petició. En contestar a la demanda, va negar els fets que se li atribuïen. El demandat no contestà a la demanda i el jutge el declarà en rebel·lia.
Sin. compl.: respondre2 v. intr.
es contestar

contestar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Refusar d’admentre o rebutjar enèrgicament {una autoritat, un acte de govern, una situació establerta o una ideologia}, especialment fent patent el desacord amb una acció de protesta.
Ex.: Els grups de l’oposició han contestat el projecte de llei presentat pel Govern.
es contestar