28 de maig de 2024
NOVETAT I LLENGUATGE
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Presentació Autor Sumari i contingut de les sèries Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Presentació
 
1. Presentació de l’edició en línia
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l'obra Novetat i llenguatge de Lluís Marquet, la qual consta de tres volums publicats per l'editorial Barcino dins la Col·lecció Popular (núm. 233, 235 i 238.) i d'un quart volum, fins ara inèdit, publicat per l'IEC en aquest web. Els volums, amb el subtítol d'Aclariments sobre la terminologia científica i tècnica del català, apleguen quatre sèries d'articles prèviament publicats per l'autor a la revista Serra d'Or entre 1971 i 1997. Els articles són recollits sense cap ordenació, seguint simplement l'ordre d'aparició a la revista. Els volums poden ser descarregats en format PDF a partir d'aquest web.
 
La primera sèrie publicada (1979), amb pròleg d'Heribert Barrera, recull els trenta-set primers articles apareguts entre els anys 1971 i 1974. La segona sèrie (1981) recull els trenta-vuit articles publicats entre 1975 i 1978. La tercera sèrie (1985) aplega els vint-i-cinc articles apareguts entre 1979 i 1982, que partir d'aleshores confegiren la columna de Serra d'Or titulada «Notes de llenguatge».
 
Els textos de la quarta sèrie foren publicats entre agost de 1990 i desembre de 1997. Dels 66 textos seleccionats per l'autor, els quaranta primers han estat revisats per ell mateix abans del seu traspàs, ocorregut el 12 de març de 2011. Els textos restants són reproduïts seguint fidelment la publicació original. El treball de compilació, confecció d'índex i d'edició en línia de tot aquest material ha estat a càrrec de Joana Torres, del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de l'Institut d'Estudis Catalans.
 
2. Característiques de l'edició en línia
 
Els termes recollits són mostrats amb la indicació de la seva categoria gramatical, de la pàgina de la sèrie on apareix, d'un vincle a la sèrie corresponent, de notes informatives (si s'escauen) i de les equivalències a diverses llengües.
 
La interfície desenvolupada permet:
- una consulta "estàndard" de les quatre sèries de Novetat i llenguatge i, a més a més,
- una consulta "intel·ligent" de la terminologia que conté l'obra i,
- una consulta "intel·ligent" de l'obra a partir de la terminologia que conté.
 
El treball de buidatge de la terminologia de l'obra Novetat i llenguatge ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
3. Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
 
   a) Presentació: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia.
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica de l’autor.
   c) Sumari i continguts de les sèries: apartat en el qual s’inclouen els índex de les quatre sèries i des del qual es poden descarregar les quatre sèries en format PDF.
   d) Abreviacions: apartat on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en la terminologia recollida.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits, de l’edició digital. A més, en aquest apartat apareix l’avís legal de la present edició.
   f) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la terminologia, una breu explicació dels camps de cerca i com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).