Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuredesert (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
veuredesert1 (ATGC)
 geografia
veuredesert1 (DCA)
 ecologia
 geologia
veuredesert | deserta2 (ATGC)
 geografia
veuredesert2 (DCA)
 ecologia
 geologia
Cerca desert a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desert m.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
Regió terrestre de clima àrid, no coberta pel glaç permanent, caracteritzada per una precipitació molt escassa i espasmòdica i una taxa d’evaporació que excedeix, de molt, les precipitacions, cosa que fa que la vegetació no s’hi pugui mantenir (o que sigui molt migrada). Hom delimita geogràficament el desert per sota la isohieta dels 200 mm/a; entre 200 i 400 mm/a és un subdesert.
en desert
es desierto
fr désert

desert1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Territori que, per manca d’aigua, no té vegetació, o és molt pobra, i resulta inhabitable.

desert1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
geologia
Àrea on no hi ha vida o hi és molt escassa. Un sòl o un estany molt contaminats poden esdevenir un desert des del punt de vista biològic.
en desert subst.
es desierto m.
fr désert m.

desert | deserta2 adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit d’un paratge més o menys extens que no reuneix població, o bé aquesta és molt escassa i està esbarriada.

desert2 m. esp.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
geologia
Regió terrestre de clima àrid, amb menys de 200 mm de precipitacions l’any, no coberta per la neu ni pel glaç i, gairebé, sense coberta vegetal. Els deserts són regions generalment deshabitades a causa de les dificultats del medi o amb un baix nombre d’espècies i individus adaptats a les condicions àrides: plantes suculentes amb fulles reduïdes o sense fulles i amb punxes, i fauna amb defenses físiques i fisiològiques contra la deshidratació i la calor excessiva.
en desert subst.
es desierto m.
fr désert m.