26 de maig de 2024
APORTACIÓ A LA TERMINOLOGIA GEOGRÀFICA CATALANA
Cerca per:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autor Abreviacions Edició Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Aportació a la terminologia geogràfica catalana, de Marc-Aureli Vila i Comaposada. Aquesta obra és un recull de més de 3000 termes geogràfics en llengua catalana.

2 Característiques de l’edició en línia
 
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
La informació mínima que té cada terme del recull és: entrada i categoria gramatical. D’altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara:

- Definició
- Exemples
- Sinònims
- Notes
- Termes relacionats.
 
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
 
3 Materials de l’edició en paper
 
Agraïments
 
Pròleg
 
Presentació
 
 
4 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF dels «Agraïments», del «Pròleg» i de la «Presentació» de l’edició en paper.
 
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica de l’autor.
 
   c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
 
   d) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal, d’aquesta edició digital.
 
   e) Ajuda: apartat on s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments dct@iec.cat.