Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredret1 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuredret1 (DJC)
 dret
veuredret2 (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veuredret2 (DJC)
 dret
veuredret3 (DJC)
 dret
veuredret4 (DJC)
 dret
veuredret5 (DJC)
 dret
Cerca dret a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dret1 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es derecho m.
fr droit m.

dret1 m.
Diccionari jurídic
dret
Facultat d’exigir allò que ens és degut, de fer allò que la llei no defensa, de tenir, exigir i usar allò que la llei o l’autoritat estableix a favor nostre o ens és permès per qui pot.
Ex.: Jo tinc dret a cobrar els meus jornals. Tothom té dret a defensar el que és seu. Ningú no té dret sobre la vida d’un altre. Reivindicar el seu dret. Fer el seu dret. Negar el dret d’algú a fer una cosa. Donar dret a algú a fer una cosa. Els drets de propietat.
es derecho

dret2 m.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders

dret2 m.
Diccionari jurídic
dret
Impost o taxa que l’Estat, una ciutat o una persona tenen dret a cobrar.
Ex.: Drets de duana.
es derecho

dret3 m.
Diccionari jurídic
dret
Impost o taxa que grava determinades mercaderies.
es derecho

dret4 m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de lleis, de preceptes i de regles a què estan sotmeses les persones en una societat.
Ex.: Dret privat. Dret públic. Dret comercial. Dret administratiu. Dret penal. Dret internacional. Dret de gents. Dret canònic.
es derecho

dret5 m.
Diccionari jurídic
dret
Ciència que concerneix les lleis i llur aplicació.
Ex.: Estudiar el dret. Un estudiant de dret. Facultat de dret.
es derecho