Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (2 registres)
veurepermanent (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
 dermatologia
veurepermanent (DEM)
 conceptes generals i de suport
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
Cerca permanent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

permanent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
dermatologia
Ondulació artificial dels cabells que dura molt de temps. Hom l’obtenia mitjançant la col·locació de rul·los calents o bé actualment per mitjà de l’ús d’una solució de tioglicat d’amoni al 8 % de pH 9,5 a 37 °C i, un cop estabilitzada la forma desitjada, per la reoxidació amb peròxid d’hidrogen al 0,5-2,5 %. Les permanents actuals en fred ataquen l’estructura natural dels cabells i comporten trastorns importants, per bé que reversibles, que inclouen la ruptura, a part de la possibilitat de reaccions tòxiques o al·lèrgiques sobre la pell del cap. Les permanents antigues en calent no produïen, en general, cap mena d’alteració dels cabells.

permanent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure’s. Dit de la sonda uretral que es deixa un temps més o menys llarg per a l’evacuació contínua de la bufeta urinària.